Sigtuna.PNG

Vi kommer att  tillsammans med er arbeta på nationell nivå med att driva branschspecifika frågor om bättre villkor, förståelse och kunskap om branschen.

NI som är Social Influencers har en enorm medial makt genom era sociala media kanaler samtidigt som företag är i en beroendeställning till er och bör alltid ha som mål att söka upprätthålla goda relationer med er genom mer konkurrenskraftiga samarbets- och/ uppdragsavtal.

Förutom juridisk rådgivning, erbjuder vi även ett exklusivt medlemskap i vår sociala media plattform där man bland annat kan ta del av vårt avtalsbank, video casts och sociala events anpassade utifrån branschspecifika behov

 Services  →