Personuppgiftspolicy Den Kreativa Juristen

Gällande från 2018-05-25

Den Kreativa Juristen, hädanefter DKJ, är en digital juridisk byrå inriktad mot Influencerbranschen och därmed förenliga yrken. DKJ drivs av Virtual Work Sweden AB med org. nr. 559148-9769. Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning – GDPR. DKJ har med anledning av denna tagit fram detta dokument med vår personuppgiftspolicy. Vi värdesätter våra klienter och deras integritet högt, genom att du använder dig av våra tjänster accepterar du denna dataskyddspolicy samt att vi kommunicerar via elektroniska kommunikationskanaler. Med personuppgift avser vi uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person såsom namn och kontaktuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Under tiden det föreligger en klient-/ samarbetsrelation mellan dig och DKJ sparar vi dina kontakt-, namn- samt adressuppgifter. Vi samlar inte in några personuppgifter som du inte själv aktivt delar med oss. Dina personuppgifter används inte till något som inte rör dit specifika ärende hos oss.

Vilka kan vi dela vi dina personuppgifter med?

Det är viktigt för dig som klient att veta är att DKJ aldrig delar dina personuppgifter med någon utomstående. De enda som kan komma att ta del av personuppgifter är aktuell motpart i specifikt ärende.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som en klient-/ eller samarbetsrelation föreligger. När denna relation är avslutat har vi heller ingen användning för personuppgifterna som då borttages från våra molntjänster. De uppgifter som behöver sparas på grund av bokföringslagen måste vi dock spara en längre tid.

Hur skyddas dina uppgifter?

DKJ skyddar dina personuppgifter både genom tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas för att förhindra obehörig åtkomst till information.

Var behandlas dina personuppgifter?

All din data behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har även rätt att begära ändring, komplettering samt borttagning av uppgifter som rör dig. Alla begärande ska ske skriftligen till oss via email.

 Cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra och förenkla ditt besök samt för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är mycket vanliga på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den enhet som används för att besöka webbplatserna. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information.

 Kontaktuppgifter

Om du har synpunkter eller frågor om vår personuppgiftspolicy eller hur vi arbetar med dataskydd är du varmt välkommen att kontakta oss på contact@virtualworksweden.com.