Den kvinnodominerade Influencerbranschen

Är lnfluenceryrket ett kvinnodominerat yrke och vad innebär det isåfall för de faktiska avtalen som ingås parterna emellan? Enligt en artikel i ABA For Law Students ökade social media marketing i USA med hela 198% procent under 2017. Det förutspås fortsätta växa inom de närmsta åren. Under 2017 var det hela 1,504,383 inlägg på Instagram som var taggade med #ad och av dessa var det hela 83,9% postade av kvinnliga Influencers enligt analysföretaget Klear. Utifrån den statistiken och genom att titta på den övervägande gruppen av svenska Influencers vågar vi påstå att Influencerbranschen och Influencer Marketing är en bransch där kvinnor är överepresenterade. Vad innebär det då egentligen för den faktiska synen på branschen och rådande avtalsvillkor? 

Även om Influencers arbetar hårt med att bygga upp content och trovärdighet i sina sociala medier kanaler är det sällan det uppfattas som ”ett riktigt jobb”. Beror det på att branschen är så starkt dominerad av kvinnor och att kvinnodominerade yrken överlag alltid varit lägre värderade än mansdominerade? Beror det på den låga medelåldern hos Influencers som i genomsnitt ligger på mellan 18-34 år? Beror det på att det är en ny, ung och kreativ bransch och att det tar tid för omgivningen att greppa det nya, moderna och främmande?

Vem avgör egentligen vad som är ett ”riktigt” och ett ”icke riktigt” jobb? Influenceryrket har uppstått av en anledning, det fanns ett behov att tillgodose. Yrket attraherar många som vill arbeta utifrån sina intressen och med hjälp av digitala medier, man vill bestämma när och varifrån man arbetar och samtidigt kunna leva på det utan att behöva ta del av normerande fikapauser, klädkoder och arbetstider. För företagen är fördelarna med Influencer Marketing många. De kan nischa in sig på sin specifika målgrupp genom att ingå marknadsstrategiska avtal med rätt Influencer och på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till stora grupper potentiella kunder. Det är inte ovanligt att produkter som stora Influencers marknadsför genom sina kanaler säljer slut nästan omedelbart. Vad man absolut inte får glömma bort är att det ligger enormt mycket tid och arbete bakom varje Influencers konton och att de under lång tid byggt upp en relation till sina följare och skapat en trovärdighet hos dem. Influencers har byggt upp starka varumärken och nu vill alla plötsligt synas i deras kanaler. Den tid och arbete dem har lagt ner för att skapa sitt varumärke och för att fortsätta bevara det behöver kompenseras rättmätigt när avtal ingås gällande sponsrade/reklaminlägg. De ingående avtal bör inte enbart tillvarata den ena partens intressen, utan båda parters, varför mellanhänder i form av mediebolag och agencies är en kostsam och tidskrävande aspekt.


Vi har valt att nischa vår juridiska verksamhet mot Influencerbranschen och aktörer inom sociala medier. Vi vet trots allt att annonsering i ”gammel media” är obsolet, vi vet också att Mediebolagens & Agencies överlevnad hänger på samarbeten med Influencers, det vi också vet är att den ersättning som Influencers erhåller idag och de avtalsvillkor som de erbjuds är långt ifrån marknadsmässiga och förenliga med avtalsrättsliga grunder, därför vill vi se bättre villkor och transparens inom Influencerbranschen.

Är du I behov av juridisk rådgivning, behöver du hjälp med att granska ditt avtal eller förhandla fram ett nytt? Kontakta oss gärna på nedanstående e-postadress eller telefonnr för att få en inledande kostnadsfri konsultation om 15 min.

Bästa,

Josefine Hagström

CSO/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/josefine-hagstrom-b2649153/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.