Vilken är den viktigaste tillgången ert företag har?

Det handlar inte om att misstro era anställda - det handlar om att skydda ert företag och företagets överlevnad liksom övriga anställdas trygghet till fortsatt anställning

Vilken är den viktigaste tillgången i ert företag? Vad skulle hända om ni blev bestulna på hela eller delar av den? Vilka förebyggande åtgärdar har ni vidtagit för att minimera framtida risker vid eventuell stöld av era immateriella tillgångar? Hur ser företagets policy ut gällande företagshemligheter, finns det en sådan? Om så, har ni kommunicerat den till era anställda samt vilka distributionskanaler har ni använt er av?

#PR- & reklam/mediebyråer är särskilt utsatta eftersom det är en attraktiv bransch med relativt låg medelålder som innebär en bristande förståelse och medvetenhet hos de anställda av vad som är etiskt och juridiskt tillåtet respektive straffbart enligt lag. Förutom det föregående, är konkurrensen hård om kunderna samtidigt som det finns många som väljer att öppna egna byråer istället för att vara anställda.

Inom PR- & reklam/mediebyråvärlden är därför er kundlista en av de absolut viktigaste tillgångarna tillsammans med innehållet i era kundavtal. Du/Ni som har startat byrån har arbetat hårt för att etablera er inom branschen, ni har arbetat hårt för att etablera ett brett nätverk & ni har arbetat hårt för att signa kunder som ni gärna vill bibehålla. Därför bör ni prioritera att även skydda er kundlista samt befintliga kundavtal. Ni risker annars som arbetsgivare att bli bestulen på era kunder samtidigt som arbetstagare pga brist på kunskap och närmare information riskerar att göra sig skyldiga till brott enligt Lag (2018:558) om företagshemligheter.

DEN KREATIVA JURISTEN har sammanställt några punkter för er att tänka på:

  • Tilläggsavtal i form av närmare sekretess- & lojalitetsavtal, innehållandes bland annat en konkurrensklausul.

  • Upprätta en policy för vad som gäller för de anställda som har tillgång till företagets viktigaste organ nämligen kundlistan respektive kundavtalen.

  • Begränsa möjligheten att ta del av känslig företagsinformation genom att  enbart dela med er av relevant information och endast ge access till den information som behövs inom den gruppen för ett projekt.

  • Var noggrann med att informera om företagets policy kring företagshemligheter - informera gärna alla nyanställda, skicka skriftlig information och dela med er av den i samband med viktiga möten, detsamma gäller för interns.

  • Om och när den dagen kommer då en anställd har slutat för att starta eget eller börja hos en konkurrent, då är det viktigt att hålla uppsikt och om det trots alla ovannämnda förebyggande åtgärder skulle uppstå en situation där ni misstänker eller blir varse om att personen/personerna i fråga tagit kontakt med företagets kunder, då har ni sekretess- & lojalitetsavtalet samt dokumentationen avseende företagets policy till grund för er talan.


Vi på DEN KREATIVA JURISTEN rekommenderar företag som bedriver en PR- & reklam/mediebyrå att leva upp till de lagstadgade kraven på ansvar som återfinns i lag om företagshemligheter om ni vill undvika att riskera företagets överlevnad ifall ni eventuellt skulle drabbas av att befintliga eller f.d anställda utnyttjar dina viktigaste tillgångar i företaget: er kundlista och innehållet i era kundavtal.

DEN KREATIVA JURISTEN rekommenderar alla företag inom aktuella branscher att:

  1. Skriva tilläggsavtal med era anställda oavsett anställningsform.

  2. Upprätta en företagspolicy kring hantering av företagshemligheter och närmare beskrivning av det som i just ert företag utgör företagshemligheter.

  3. Dela med er av företagspolicyn till era anställda - kommunicera det gärna både skriftligt och muntligt, samt gör den lättillgänglig för alla anställda & interns att kunna ta del av.

Ni är natuligtvis välkommen att kontakta oss för närmare rådgivning kring aktuella frågor samt hjälp med att upprätta sekretess- & lojalitetsavtal anpassade efter företagspolicyn avseende hantering av företagshemligheter. 


Bästa,
Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.