Teckna avtal med Influencers

Många gånger kan det vara smart och rent ekonomiskt- och tidsmässigt fördelaktigt för företag att anlita Influencer direkt för olika reklamkampanjer istället för att gå via en mellanhand. Därför är det bra att veta vad man bör tänka på vid eventuellt tecknade av avtal med Influencers.


Nedan kommer några grundläggande men viktiga punkter att utgår ifrån. Notera att det enbart är en fingervisning eftersom avtal är väldigt individuella och bör anpassas utifrån den rådande situationen, vem Influencern är, syftet med kampanjen och målet med den, liksom företagets ekonomiska och marknadsmässiga resurser.

Influencer Marketing är här för att stanna, men för att lyckas med den här typen av samarbeten är det viktigt att upprätta bra avtal.


Nedan ser ni några av de punkter som bör finnas med i ett avtal med Influencers:

1. Hur fördelas arbetet mellan parterna?

Vem ska skapa innehållet eller ska det göras tillsammans? Tar ni som företag in en reklambyrå som utformar annonsen?

2. Godkännande inför publicering

Om det är influencern som ska skapa innehållet kan det finnas anledning att avtala om att uppdragsgivaren ska godkänna allt innehåll innan det får publiceras.

3. Företagets varumärke

På vilket sätt och i vilka sammanhang får influencern använda företagets varumärke? Ska användningen begränsas till en viss tidsperiod? När infaller aktuell period?

4. Äganderätten & Nyttjanderätten

Vem äger rättigheterna till det producerade materialet?


5. Annonsmärkning enligt marknadsföringslagen

Precis som i traditionella kanaler så ska det tydligt framgå att det är betald marknadsföring/ ett sponsrat inlägg så skriv i avtalet att influencern är skyldig att informera om detta. Influencern bör alltid inleda reklaminlägget med ”I betalt samarbete med X bolag gällande Y tjänst/produkt.”

6. Avtalets upphörande

När, hur och på vilka villkor kan avtalet sägas upp? Vad händer om avtalet sägs upp under pågående arbete? Vad händer om det uppstår en situation som gör att avtalet inte kan uppfyllas?

Det ovan skrivna är endast en fingervisning på hur ett avtal med Influencers kan utformas, notera dock att samarbetsavtal likt dessa bör anpassas individuellt utifrån syftet med arbetet, ersättningen samt övriga omständigheter. Vi hjälper er gärna med att upprätta aktuella avtal anpassade för er verksamhet. Tveka inte att kontakta oss vid frågor. Vi arbetar utifrån en fast prismodell så att ni som vår kund kan hela tiden ha översyn gällande utgifter för de juridiska konsulttjänsterna ni köper in från oss.

Vi ser fram emot att få hjälpa er!

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.