Posts tagged #arbetstagare
Upphovsrättsliga verk vid anställning respektive uppdragsavtal
En 4-dagarsarbetsvecka - vad krävs?
Hur ska arbetsgivare förhålla sig till LAS i samband med anställdas tjänstledighet?