Posts tagged #arbetsrättstvist
Upphovsrättsliga verk vid anställning respektive uppdragsavtal
Hur ska arbetsgivare förhålla sig till LAS i samband med anställdas tjänstledighet?