Den Kreativa Juristen arbetar för en rättvisare influencerbransch

Företag som betalar för Influencer Marketing till Mediebolag bör även kunna förvänta sig samt ställa krav på att Influencers som förmedlar deras reklamkampanjer erhåller skälig ersättning för det arbete och värde som exponeringen tillför företaget. Problemet är att aktuella mellanhänder använder sig av relativt standardiserade avtal där utrymme för förhandling och insyn saknas. Dessutom erbjuds Influencers ersättning för reklamsamarbeten som ligger långt under det faktiska värdet som företagen erhåller via  aktuell exponering. Varför, undrar ni säkert? Det beror på att mellanhänder tar mer än 50-60% av intäkterna från reklamsamarbeten till sin egen verksamhet, resterande proportioneras därefter ut mellan X antal profiler (Influencers). Varav även där förekommer olika ersättningsnivåer beroende på ens förhandlingsförmåga, kanaler och profilering.


Vi på Den Kreativa Juristen vill därför uppmuntra Mediebolag & Influencernätverk som har valt att i sin verksamhet satsa på Influencer Marketing att vara mer tillmötesgående i kommunikationen med sina uppdragstagare och deras representanter. Det är av vikt för exempelvis Mediebolagens överlevnad att erbjuda skäliga avtalsvillkor, att lämna utrymme till förhandling för att skapa mer transparens och balans mellan samtliga parter. Med andra ord menar vi på att det i nuläget föreligger grund för att delar av / hela avtalen kan bemötas som ogiltiga då villkoren i aktuella avtal är oftast ensidigt fördelaktiga för den överlägsna parten och därmed oskäliga utifrån den snedvridna partsbalansen. I dagsläget är det för oss uppenbart att de avtal vi har granskat och som vi  tvistar om försätter Influencers i en uppenbar underlägsen ställning, vilket vi menar på strider mot 36 § Avtalslagen. Vi på Den Kreativa Juristen vill se en förändring och väljer därför att ifrågasätta rådande avtals- och branschvillkor som är långt ifrån proportionerliga jämfört med det faktiska värdet som Influencer Marketing har för Mediebolagen & Influencernätverk liksom deras befintliga kunder.


Risken finns att om aktuella mellanhänder fortsätter vara lika passiva i sitt tillmötesgående är att de inom en snar framtid står utan reklamintäkter. Många företag kommer då istället välja att hoppa över mellanhanden och förhandla direkt med Influencers för att på så vis försäkra sig om att allt går schyst till. Influencers bör få betalt för det arbete de utför samt för det kommersiella värdet som exponeringen i deras sociala medier kanaler innebär för de företag som genomför reklamsamarbeten.

 

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.

Josefine Hagstrom#designskydd, #marknadsrätt, #reklam, #reklamsamarbete, #newlaw, #reklaminlägg, #följare, #upphovsrättslagen, #rådgivning, #bloggplattform, #juridiskrådgivning, #bolag, #avtalsvillkor, #digitalagenerationen, #vritualworkswedenab, #influenceryrket, #ipl, #äganderätt, #avtalsgranskning, #startups, #konsultarbete, #jurist, #processrätt, #sponsring, #influenceravtal, #tips, #avtal, #influencer, #likaförutsättningar, #domstolsprocess, #followers, #varumärkesskydd, #juridiskhjälp, #influencerlawyers, #samarbete, #rättigheter, #avtalsklausuler, #influencerjura, #schystavillkor, #juridiskatips, #reklambanner, #varumärkeslagen, #blogg, #mediebolag, #förhandling, #skäligavillkor, #varumärke, #kvinnoyrken, #konsult, #marknadsstrategi, #sekretess, #branschtips, #blogginlägg, #copyright, #jämställdhet, #copyrightdirective, #plattform, #denkreativajuristen, #socialmedia, #kommersiellaavtal, #varumärkesrätt, #klausuler, #juridik, #marknadsföringslagen, #branschförening, #avtalsförhandling, #telefonrådgivning, #rättegång, #uppdragsavtal, #juristbranschen, #podcast, #agenturer, #influencerlaw, #socialmediamarketing, #creativecontent, #process, #marknadsföring, #annonsering, #bloggare, #content, #näringsliv, #newmedia, #partners, #mönsterskyddsrätt, #marknadsmässigersättning, #agencies, #avtalsrätt, #influencermarketing, #upphovsrätt, #överenskommelse, #reklambyrå, #dinrättighet, #influencerbranschen, #influencerjuristerna, #immaterialrätt, #influencerjuridik, #influencers, #avtalsparter