Mediebolagens reklamintäkter hänger på samarbeten med Influencers

Reklamintäkter för Mediebolag är beroende av uppdragsavtal med Influencers

Mycket har hänt sen de allra första bloggarna tog Sverige med storm. Många bloggar har gått från att vara inlägg med outfitfoton och kortare texter om bloggarens vardag till att bli miljonföretag. Bloggare kan numera i kombination med övriga sociala medier kanaler försörja sig på yrket som numera benämns för Influencer. Men för att nå dit, räcker det inte med trogna läsare, utan här behövs även uppdragsavtal hos mediebolag och eller reklamavtal som ingås direkt med företag. Häri kommer även vikten av bra och välfungerande kommunikation och förhandling mellan Influencers och Mediebolag, då de största intäkterna hos mediebolag kommer från just reklamintäkter. Större och mer omfattande exponering av reklam ställer krav på högre ersättning som företag betalar för att mediebolaget ska placera reklamen hos rätt Influencer. Problemet är att Mediebolag än idag använder sig av relativt standardiserade avtal, där utrymme för förhandling och insyn är väldigt sparsam, tills nu...

Vi på Den Kreativa Juristen vill ändra det och har tillsammans med vår grupp av klienter börjat ifrågasätta dessa avtal samt ställa krav på Mediabolag om utrymme för:

1) förhandling, 

2) bättre villkor,

3) närmare insyn i de faktisk intäkterna Mediebolag erhåller från reklamkunder utan att bryta sekretessklausulen mellan mediebolaget och kunden, 

4) Influencers exklusivitet gällande det upphovsrättsliga materialet,

5) samt marknadsmässig ersättning beräknad utifrån den faktiska intäkten som en Influencer bidrar med genom att välja ha sin blogg hos ett specifikt mediebolag.

Om Mediebolag i fortsättning väljer att vara lika passivt tillmötesgående, är risken stor att de inom en snar framtid står utan reklamintäkter, då många företag kommer vilja hoppa över mellanhanden för att förhandla direkt med Influencers och deras representanter. 

Vi på Den Kreativa Juristen vill uppmuntra Mediebolag och andra som valt att satsa till stor del av sin verksamhet på just content, influencers, poddar och video att vara mer tillmötesgående i kommunikationen med deras uppdragstagare och dess representanter. Det är av vikt för bland annat Mediebolagens överlevnad att verka utifrån avtalsrättens oskrivna regler om moral & etik, där motparten ges möjlighet att utifrån samma förutsättningar förhandla och påverka avtalsinnehållet innan ett avtal faktiskt kommer till, annans riskerar man att hamna i domstol för otillbörliga avtalsvillkor.

Är du Influencer eller ett Bolag som gärna arbetar med Influencers och behöver hjälp med avtalsgranskning, förhandling eller eventuell tvist? Då tycker vi att du ska höra av dig till oss för närmare rådgivning!

Du är välkommen att kontakta oss med juridiska frågar som berör Influencerbranschen och övriga kreativa yrken. Vi erbjuder alltid 15 min kostnadsfri telefonrådgivning, vid uppdragsavtal mellan oss får du alltid en överenskommen fast kostnad per uppdrag. I den kostnaden ingå all mail- och telefonkontakt med dig och motparten. 

Vill du ha en offert på uppdraget?  Då är du välkommen att  kontakta undertecknad!

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.