MARKNADSUNDERSÖKNING - Juridik & Influencer Marketing

 Vi på Den Kreativa Juristen vill tillsammans med Influencers of Sweden bistå Influencerbranschen med bättre villkor, transparens och förhandlingsmöjligheter. Just nu genomför vi därför undersökningen ”Juridiken och Influencer Marketing” som ett led i vår gemensamma målsättning och med förhoppning om att kunna skapa en mer rättvis och hållbar Influencerbransch.

Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och skickas endast ut till Influencers som är medlemmar i branschföreningen Influencers of Sweden. Föreningen har i nuläget någonstans mellan 3000-5000 medlemmar, vår gemensamma förhoppning är att minst 1100 av samtliga medlemmar väljer att medverka och att vi därmed får en bra grund för att ta fram relevant och trovärdig data.

Syftet med undersökningen är att kunna använda resultatet som:

• underlag vid värdering av Influencers immateriella tillgångar så som upphovsrätt och varumärke,

• underlag för Influencers of Sweden i sitt lobbyarbete för en bättre & mer transparent bransch,

• grund för inledande dialog mellan branschföreningen och Inflluencernätverken,

• underlag vid upprättandet av branschgemensamma riktlinjer,

• underlag för annonsörer i deras användning av Influencer Marketing för att kunna sätta en mer realistisk marknadsbudget och därmed kunna fördela den utifrån det reella värdet av Influencers immateriella tillgångar.

Vi vill uppmana alla medlemmar i @influencersse att medverka i undersökningen som tar 3-5 minuter att slutföra och innehåller en sida om femton frågor totalt (varav 9 av 15 är flervalsalternativ).

Företag som använder sig av Influencer Marketing och som är intresserade att ta del av vår slutrapport med analys är varmt välkomna att kontakta oss.

Vill du veta mer eller har du andra frågor och eller funderingar så tveka inte att kontakta undertecknad.

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.