Hur kan vi förena integration & innovation?

Vem du är, var du är uppvuxen och vilka kontakter du har - får aldrig bli en avgörande eller begränsande faktor för din framgång. Vi vet om att det fortfarande än idag kan vara avgörande vilket kön man har eller etnicitet, vi vet även om att nätverk är avgörande - därför tycker vi att BLING Startups verksamhet är av enorm betydelse för alla entreprenörer & starts-ups i förorten.

I Kista Science Park sprudlar det av kreativitet, entreprenörskap & idéer. Det är där framtidens innovativa bolag och organisationer tar sitt avstamp, från socialt entreprenörskap till vinstdrivande bolag. Därför tycker vi att det är extra kul att få inleda ett samarbete med BLING där vi kommer erbjuda juridisk rådgivning till deras entreprenörer & start-ups.

BLING hjälper sina entreprenörer & start-ups med att uppmuntra deras idéer, söka investerare, skapa nätverk och erbjuda kunskap inom olika affärsstrategiska områden som alla nystartade bolag är i behov av men varken har råd eller möjlighet till. Det ska aldrig handla om en klassfråga eller bakgrund, bra & på sikt lönsamma företagsidéer är alltid eftertraktade, särskilt när de kombinerar socialt entreprenörskap och kan lösa faktiska samhällsproblem. Därför anser vi att start-ups i förorten måste belysas mer, information om intressanta företagsideer måste nå ut till fler, så att fler bolag & potentiella partners vågar nå ut med sin kunskap & övriga resurser till dessa områden. Där kommer en betydande del av landets framtida näringsliv att ta sina första steg, varför det också bör återspeglas i änglainvesteringar, banklån & intresse från potentiella partners.

Nu har ni chansen att engagera er i frågor gällande integration & innovation, hur kan vi förena dessa aspekter tillsammans? Kontakta BLING Startup för närmare information om hur ni kan bidra med er kompetens, erfarenhet & resurser. Vi på Den Kreativa Juristen kommer erbjuda juridisk rådgivning med start onsdag den 19 december, vad kan ni bidra med?

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.