"Forskning - en god affär för Sverige?"

VLOGGINLÄGG I TEMAT OM SVENSK FORSKNING & JURIDIK

Nu har vi delat med oss av vår livesändning på instagram - i aktuell video pratar jag om svensk forskning och behovet av att behålla våra svenska forskare i Sverige samt på vilket sätt som vi kan lyckas med det. Jag tar även upp behovet av att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede gällande olika forskningsprojekt och återkopplar till dagens frukostseminarium “Forskning - en god affär för Sverige?” som hölls av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Ledorden efter seminariet är:

  • KOMMERSIALISERING

  • SAMVERKAN

  • JURIDISK EXPERTIS

Det pratades mycket om ”sell outs” inom svensk forskning och att det fortfarande anses som något fult, något som man som forskare inte vill förknippas med - MEN det genomgående budskapet idag var att om svensk forskning och svenska forskare ska fortsätta vara i framkant inom sina respektive forskningsområden och om vi ska lyckas behålla våra svenska forskare i Sverige krävs det även att vi i allmänhet och forskare i synnerhet ändrar synen på kommersialiserad forskning och samverkan med näringslivet.

För att vi ska lyckas gå åt den utvecklingen och starta en ny trend måste våra lärosäten:

  • bli bättre på att uppmuntra våra forskare till samarbeten med privata aktörer & organisationer,

  • bli bättre på att erbjuda nödvändiga resurser för att främja våra forskare & svensk forskning - som exempelvis mer resurser till innovationscentrum knutna till högskola/universitetet.

  • uppmuntra våra forskare att våga tänka om och bryta den negativa inställningen till samverkan med näringslivet och kommersialisering av deras forskning genom att arbeta med att försöka ta bort ”sell out” stämpeln när man då väljer att samverka med industrin,

  • även jurister bör involveras i ett tidigt skede när det kommer till svensk forskning eftersom juridisk rådgivning och expertis inom aktuella fält är inte sällan okomplicerat och berör många skilda parter. Jurister bör även involveras i ett tidigt skede för att tillvarata våra forskares arbete och innovationer.

    Sammanfattningsvis - forskare måste våga ta kontakt med näringslivet och våra universitet/högskolor måste bli bättre på att uppmuntra detta. Vi måste tillsammans arbeta med att skapa nya trender och bygga broar mellan våra forskare, lärosäten och näringslivet. Vi måste nå in med budskapet om att det är “värt” att stanna kvar och forska i Sverige, eftersom vi erbjuder våra forskare de resurser, i form av anslag, samarbeten samt juridisk hjälp utan att de själva ska behöva spendera sin värdefulla tid med att försöka bena ut det själva. Våra forskare är redan idag under enorm press dels när det gäller om att hela tiden ansöka om nya anslag, dels få ihop själva forskningen utan att avverka för mycket tid på den administrativa biten, varför inte främja svensk forskning och forskare genom att avlasta dem i de områden som inte berör den faktiska forskningen?

Jag personligen ser fram emot utvecklingen och jag hoppas att det jag fick ta del av idag blir verklighet och inte som några verkningslösa punchlines - våra lärosäten som bedriver innovativ forskning måste våga tänka nytt.

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.