Exploatera Influencers

Låt oss prata lite fakta..faktum är att kvinnor än idag oavsett yrke erhåller lägre lön än män för likvärdigt arbete - vilket får mig att tänka på att Influencerbranschen är dominerad av verksamma kvinnor varför jag är inte ett dugg förvånad över att den efterfråga som idag finns på marknadsföring i sociala medier inte återspeglar ersättningsmodellen som idag är för handen.

 

Jag är övertygad om att ifall aktuellt yrke hade dominerats av män, så hade ersättningsnivåerna sett annorlunda ut, liksom att parterna inom branschen hade kommit längre i dialogen med varandra. För det första skulle Influenceryrket vid det här laget haft en annan status, för det andra hade det funnits större utrymme för förhandling och för det tredje hade ersättningen återspeglat det faktiska marknadsvärdet av reklam i sociala medier.

Influencerbranschen består för det mesta av unga, drivna kvinnor som många gånger vid sidan av ett annat yrke har tack vare stark närvaro och inflytande i sociala medier skapat sig attraktiva kanaler (varumärken) som bolag är villiga att betala för att synas i. Pengar som går till mediebolag och förmedlaragenturer som i sin tur kopplar samman bolagen med ”rätt” profil för att däri skapa exponering av bolagens (annonsörens) produkter & tjänster.

 

Jag ser inte manliga Influencers som de kvinnliga Influencers konkurrenter, de enda verkliga motparterna som finns här är alla mediebolag och agencies. Det är med dem influencernas intresseförening bör föra dialog med och det är med dessa aktörer som Influencers behöver juridisk hjälp med.


Unga kvinnor vars position i sociala medier innebär möjlighet att kunna influera sina läsare, tittare, följare och vars kanaler, bolag med olika produkter och tjänster vill synas i, har hittills blivit utnyttjade av mediebolag & Influencernätverk. Varför?

  1. Avtalen de erbjuds är antingen för vaga eller för ensidigt fördelaktiga för motparten.
  2. Ersättning uteblir eller är långt under skälig i jämförelse med vad mellanhänder tjänar på aktuella reklamsamarbeten.
  3. Det är ensidig kommunikation och Influencers behöver rustats med bättre verktyg för att kunna driva bolag, skydda sina intressen och överleva i branschen.
  4. Juridisk expertis är avgörande för samtliga aktörer, då det annars finns risk att parterna fortsätter urholka balansen mellan varandra och kunderna (annonsörerna) börjar syna spelet och väljer att ha egna in-house Influencers för att säkerställa att lagar & regler följs.

Mediebolag har idag inte gjort annat än exploaterat unga kvinnor, vars dagliga arbete går ut på att skapa intresseväckande innehåll oavsett format. För det arbetet får de inte betalt, nej de får inte betalt för inlägg de skriver på sina bloggar, det enda de får betalt för är reklamsamarbeten som förmedlas. Ersättning för reklamsamarbeten ligger inte på en skälig nivå i jämförelse med det arbete som har lagts ner för att skapa och som läggs ner för att bibehålla intresserade följare och ett attraktivt varumärke.

Så..nästa gång ett mediebolag/ Influencernätverk vill förmedla uppdrag är mitt råd att ifrågasätta ersättningen, ifrågasätta villkoren och inte avtala bort den ekonomiska upphovsrätten. Detsamma bör gälla bolag (annonsörer) som även de bör ta sitt ansvar och försäkra sig om att Influencers erhåller marknadsbaserad ersättning och schysta avtalsvillkor.

Rätt ska vara rätt! 

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.

Den Kreativa JuristenJosefine Hagstrom#content, #svensktnäringsliv, #marknadsstrategi, #avtalsgranskning, #youtubers, #reklamsamarbeten, #regelefterlevnad, #blogginlägg, #avtal, #företag, #partners, #influencerlawyers, #startaeget, #startups, #utredning, #uppdragsavtal, #avtalsrätt, #juristbranschen, #immateriellatillgångar, #kvinnligaföretagare, #yrkeshöskola, #influencersofsweden, #digitalagenerationen, #influencerjura, #youtuber, #youtube, #mönsterskyddslagen, #marknadsrätt, #vlogg, #avtalsparter, #designskydd, #varumärke, #mediebolag, #schystavillkor, #sponsorskap, #upphovsrättslagen, #sponsring, #designer, #rättspatos, #tvist, #design, #ipl, #denkreativajuristen, #samarbeten, #vritualworkswedenab, #tvistlösning, #juridiskhjälp, #bloggare, #kundavtal, #förhandla, #designrätt, #branschorganisation, #influencermarketing, #webbbyrå, #socialmedia, #video, #tvister, #agencies, #kanaler, #socialmediamarketing, #ersättning, #processrätt, #virtualworkswedenab, #rättigheter, #unitedinfluencers, #kvinnligaentreprenörer, #tips, #samarbetspartners, #copyright, #reklambyrå, #jurist, #blogg, #branschtips, #influencerlaw, #näringsliv, #frilans, #mediebyrå, #juridiskrådgivning, #skadestånd, #skatterätt, #kvinnoyrken, #reklambanner, #avtalsvillkor, #konsult, #podcast, #posts, #copyrightdirektivet, #influencerbranschen, #copyrightdirective, #influencer, #influencerjuristerna, #kund, #sponsradeinlägg, #creativecontent, #reklaminlägg, #sponsorer, #influenceravtal, #sverige, #innovation, #branschförening, #målgrupp, #samarbete, #villkor, #kreativayrken, #marknadsmässigersättning, #tvistemål, #patenträtt, #verksamt, #plattform, #reklam, #skadeståndsanspråk, #bolagsrätt, #reklamsamarbete, #konsultavtal, #intresseorganisationer, #prv, #influenceryrket, #agenturer, #varumärkesrätt, #startaföretag, #opinion, #intresseföreningar, #influencerjuridik, #juridik, #egenföretagare, #intrång, #inredning, #värdering, #digitalisering, #svensklagstiftning, #bolag, #varumärkesskydd, #skadeståndsrätt, #varumärkeslagen, #inlägg, #följare, #marknadsföring, #avtalsförhandling, #yrkesutbildning, #kommersiellaavtal, #immaterialrätt, #marknadsföringslagen, #svenskainfluencers, #followers, #modernisering, #socialamedier, #sekretessavtal, #annonsering, #influencers, #upphovsrätt, #bloggplattform, #logga