Den Kreativa Juristen i samarbete med Influencers of Sweden

Vi hade ett tydligt mål när vi startade Den Kreativa Juristen och det var att inleda ett samarbete med Influencernas branschförening och jag vet inte hur många gånger jag har författat det här blogginlägget i mitt huvud och nu när det har blivit en verklighet kan jag inget annat än känna mig stolt över vårt arbete och att vi nu stolt kan presentera samarbetet med Influencers of Sweden - som är en intresseorganisation för social media Influencers.

Syftet med aktuellt samarbete är att tillsammans genomföra en omfattande undersökning. Vi kommer genomföra undersökningen som ett led i vårt gemensamma arbete mot en mer jämlik & rättvis Influencerbransch. Undersökningen kommer genomföras som en enkätundersökning med totalt fem enkla faktafrågor som utgår ifrån Influencers Instagramkonton och deras följare där. Enkäten kommer skickas ut till branschföreningens medlemmar som i nuläget är någonstans mellan 3000-4000 medlemmar, vår förhoppning att minst 1100 Influencers kommer välja att delta. Det kommer isåfall att ge oss en bra grund för att ta fram relevant och trovärdig data.

Syftet med undersökningen är att kunna använda resultatet som:

• underlag vid värdering av Influencers IP:s,

• underlag för Influencers of Sweden i deras lobbyarbete för en bättre & mer transparent bransch,

• påvisa bristande regelefterlevnad från aktuella parter inom branschen,

• underlätta för Företag (annonsörer) som använder sig av Influencer Marketing att sätta en mer realistisk marknadsbudget och fördela den utifrån det faktiska värdet,

• samt erbjuda en juridisk & statistiskt validerad rapport som en del i min examensuppsats (Jur.kand) i Internationell Varumärkes- och Upphovsrätt.

Är du eller ditt företag intresserade av att ta del av närmare information kring undersökningen eller vill ni ta del av den sammanställda rapporten, då är ni välkomna att kontakta mig enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Allt gott,
Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.

PERSONUPPGIFTSPOLICY DEN KREATIVA JURISTEN

Gällande från 2018-05-25

Den Kreativa Juristen, hädanefter DKJ, är en digital juridisk byrå inriktad mot Influencerbranschen och därmed förenliga yrken. DKJ drivs av Virtual Work Sweden AB med org. nr. 559148-9769. Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning – GDPR. DKJ har med anledning av denna tagit fram detta dokument med vår personuppgiftspolicy. Vi värdesätter våra klienter och deras integritet högt, genom att du använder dig av våra tjänster accepterar du denna dataskyddspolicy samt att vi kommunicerar via elektroniska kommunikationskanaler. Med personuppgift avser vi uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person såsom namn och kontaktuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Under tiden det föreligger en klient-/ samarbetsrelation mellan dig och DKJ sparar vi dina kontakt-, namn- samt adressuppgifter. Vi samlar inte in några personuppgifter som du inte själv aktivt delar med oss. Dina personuppgifter används inte till något som inte rör dit specifika ärende hos oss.

Vilka kan vi dela vi dina personuppgifter med?

Det är viktigt för dig som klient att veta är att DKJ aldrig delar dina personuppgifter med någon utomstående. De enda som kan komma att ta del av personuppgifter är aktuell motpart i specifikt ärende.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som en klient-/ eller samarbetsrelation föreligger. När denna relation är avslutat har vi heller ingen användning för personuppgifterna som då borttages från våra molntjänster. De uppgifter som behöver sparas på grund av bokföringslagen måste vi dock spara en längre tid.

Hur skyddas dina uppgifter?

DKJ skyddar dina personuppgifter både genom tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas för att förhindra obehörig åtkomst till information.

Var behandlas dina personuppgifter?

All din data behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har även rätt att begära ändring, komplettering samt borttagning av uppgifter som rör dig. Alla begärande ska ske skriftligen till oss via email.

 Cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra och förenkla ditt besök samt för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är mycket vanliga på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den enhet som används för att besöka webbplatserna. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information.

 Kontaktuppgifter

Om du har synpunkter eller frågor om vår personuppgiftspolicy eller hur vi arbetar med dataskydd är du varmt välkommen att kontakta oss på contact@virtualworksweden.com.