CLOUD ACT - Molntjänster & Personuppgifter

Nu när de flesta har landat i den nya datorskyddsförordningen GDPR kommer ytterligare en sak som man bör hålla koll på, nämligen leverantörer av molntjänster, verksamhetens fysiska plats och därmed jurisdiktion (dvs. vilket lands lagstiftning som faktiskt gäller).

Vi älskar molntjänster, och har både privat och i arbetet använt oss av dessa sen många år tillbaka. Därför var det  naturligt för oss i samband vid uppstarten av Den Kreativa Juristen (Virtual Work Sweden AB) att välja lägga vårt arbete och däribland all data på olika molntjänster. Molntjänster är ett säkrare alternativ,  då tredje part bär ansvaret för datasäkerheten av lagrad data. Med det sagt, har vi fortfarande det långtgående ansvaret för de uppgifter vi lagrar i aktuella tjänster.

CLOUD Act ger nämligen amerikanska myndigheter rätten att begära ut information från amerikanska molntjänstleverantörer oavsett vilken fysisk plats uppgifterna sparas på i världen och oavsett vilken jurisdiktion som gäller. 

VARNING för att känsliga uppgifter sprids, ökad företagsspionage etc, svenska företag bör redan idag se över sina respektive molntjänstleverantörer. Och hur blir det när molntjänstleverantörer från Ryssland & Kina börja sälja sina tjänster i Europa? Innebär det då att ryska staten kommer ha rätt att begäran ut data från svenska företag som valt att köpa molntjänster från Ryssland? 

NÅGRA PUNKTER ATT UTGÅ IFRÅN VID VAL AV EN MOLNTJÄNSTLEVERANTÖR

  • Att den verkar under svensk lag. 

  • Att all information lagras i Sverige under svensk lagstiftning.

  • Att leverantören inte använder information som lagrats i annat syfte än att lagra den åt sina kunder.

  • Att kunden behåller äganderätten till all information som lagrats i leverantörens molntjänst.

Har ni bättre koll nu? Känns det bättre? Om ni fortfarande känner er osäkra på GDPR och framförallt CLOUD Act - så hör gärna av er till kunniga jurister inom området.

Bästa,
Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.