Posts in Utlandssvenskar
Du är inte obegränsat skattskyldig om du under en period om totalt fyra månader vistas i Sverige - det har i dagarna fastställts av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD)
Tips till dig som flyttar tillbaka till Sverige efter en lång utlandsvistelse
Tips för dig som bor eller planerar att bosätta dig utanför Sverige