Branschjuridiska inslag saknas oftast på svenska KY & YH-utbildningar

Hur förbereds studenter på KY* respektive YH* utbildningar inför det stundande yrkeslivet, LIA-är en av de stora fördelarna med aktuella utbildningar, men hur ser det ut med grundläggande branschjuridik som exempelvis avtalsrätt, konsumenträtt, marknadsrätt och upphovsrätt?Hur förbereds studenter på utbildningar där kunskapsbaserade tillgångar är en stor del av deras yrkeskategori?

Faktum är att nästan samtliga KY / YH utbildningar samt privata yrkesutbildningar inom exempelvis content development, sociala medier strateg, UX design, webbredaktion, spelprogrammering, digital design, webbutveckling samt inom många fler saknar idag grundläggande branschjuridiska inslag. Det borde vara obligatoriska moment för att kvalitetssäkra aktuella utbildningar samt ge studenter en heltäckande utbildning i deras framtida yrkesroller. Genom att inkorporera branschjuridik under utbildningen kommer studenten erhålla en konkurrenskraftig fördel jämfört med andra studenter som har gått snarlika utbildningar. Vidare innebär grundläggande branschjuridik en indirekt konkurrensfördel för studenter när de senare ska ut i arbetslivet i oavsett om de intar rollen som konsulter, arbetstagare eller arbetsgivare kommer de att ha grundläggande kunskaper inom bland annat avtalsrätt, marknadsrätt, patent- och upphovsrätt och kommer därmed åtminstone kunna upptäcka en röd flagga eller till och med förebygga att en sådan situation uppstår.

Idag är det nästan 9 av 10 KY/ YH utbildningar som hade behövt ha med branschjuridiska inslag men som saknar dessa. Vi på Den Kreativa Juristen ser att den statistiken kan omvändas genom att tillsammans med branschrepresentanter utforma kurser anpassade för just aktuell utbildningsnivå och områden. Kursernas upplägg kommer beröra praktiska case, pedagogiskt förmedlad branschjuridik samt handfasta tips utifrån reella situationer. Genom att komplettera aktualiserade utbildningar med branshjuridiska inslag kommer även lärosäten erhålla en kvalitetsstämpel som deras konkurrenter i nuläget saknar.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med berörda lärosäten för att diskutera frågorna vidare samt se hur vi tillsammans kan hjälpa er med att skapa konkurrenskraftiga utbildningar så att era studenter ges bäst möjliga utgångsläge när de går ut i yrkeslivet.

* KY = Mellan 1-3 år och leder till kvalificerad yrkesexamen

* YH = Från 6 månader och uppåt, vid minst 1 år kan en yrkeshögskoleexamen erhållas

* MYH = Myndigheten för Yrkeshögskolan

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12/ 073 - 508 97 14

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.