Copyrightdirektivet – vad innebär det för dig som Influencer?

Du har kanske hört talas om den så kallade ”internetdödaren”? Misströsta inte - för dig som influencer är det nya ”Copyrightdirektivet” som klubbades igenom i EU-parlamentet förra onsdagen ett steg i rätt riktning!

Vad innebär det för dig som Influencer? Nämligen att Mediebolag som du har ett uppdragsavtal med även blir de som ansvarar för att innehållet på din blogg inte utgör intrång i någon annans upphovsrätt. Med andra ord är det plattformen där du har din blogg och som tjänar pengar på att ha dig som Profil som också får det yttersta ansvaret. Om du eller bolaget inom ramen för ert samarbete, mot förmodan, skulle göra er skyldiga till upphovsrättsintrång ska skadeståndsfrågan riktas mot mediebolaget och inte mot dig som Influencer.

Vidare är syftet med ”Copyrightdirektivet” att ge dig som upphovsrättshavare större inflytande och en likvärdig ställning vid förhandlingar om ingående av en överenskommelse. Om du exempelvis ingår ett annonssamarbete eller byter bloggplattform ger direktivet dig bättre förutsättningar för att kunna tillvarata dina egna intressen och avtala på dina egna villkor.

De annonsörer som anlitar mediebolagen i marknadsföringssyfte och som mediebolaget sätter dig i samarbete med, kan endast använda det utformade materialet för det specifika annonssamarbetet under en viss angiven tid. Utanför ramen för ert samarbete ska du ses som vem som helst. Ditt egna material, som inte ingår i samarbetet, får bolaget inte använda. Det betyder att bolaget inte får återanvända materialet som du har skapat och publicerat i dina sociala medier kanaler för en specifik annons efter det att samarbetet tagit slut. Inte heller får bloggplattformen utnyttja faktumet att du en gång hade din blogg där efter det att du flyttat bloggen till ett annat forum. Då mediebolaget vill utnyttja materialet efter avslutat uppdrag måste bolaget förhandla ånyo med dig. Med andra ord äger du din upphovsrätt och ditt varumärke, du som Influencer ska aldrig behöva skriva på ett avtal där du avstår från berörda rättigheter.

Syftet med det nya direktivet är att pengarna ska gå i rätt ficka och att dina immateriella tillgångar ska förbehållas dig. Det är trots allt ditt varumärke, din upphovsrätt och dina följare som bolaget vill ta del av genom samarbetet och då ska du även kompenseras utifrån det.

Tips:

  • Se över dina nuvarande avtal och fråga efter en omförhandling för att implementera villkor enligt aktuellt direktiv.

  • Avtala aldrig om villkor där du överlåter din upphovsrätt till motparten.

  • Begär kompensation utifrån det faktiska arbetet inberäknat ditt varumärkes värde och din upphovsrätt.


Behöver du närmare rådgivning eller hjälp med avtalsgranskning och eller förhandling är du varmt välkommen att kontakta oss här.


Bästa,

Tove Ljungqvist

Skribent/Juridisk Rådgivare/ Den Kreativa Juristen / Virtual Work Sweden AB

Tel. nr. 08-519 728 12

https://www.linkedin.com/in/tove-ljungqvist-6a711410a/

tove.ljungkqvist@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.