Anställningsskydd vid anställning av en familjemedlem

Alla företag börjar någonstans, kanske har du nyligen startat ditt första bolag? I början kan det vara lätt att man är lite oaktsam men vi kan inte påtala nog hur viktigt det är för dig som Influencer att du redan från början har koll på alla dina avtal. Innan du vet ordet av växer din blogg och din följarskara och du kanske så småningom behöver anställa någon i ditt bolag för att hinna med allt. Du kanske behöver få lite extra hjälp av någon som exempelvis kan filma och klippa ihop videos, att fotografera dina outfits, hjälpa till med din webbsida, någon som kan hjälpa till med administrationen, med bokningar och förfrågningar. Det kan i dessa fall vara lätt att man vänder sig till en familjemedlem såsom ens partner eller ett syskon.

Som anställd är man normalt sett skyddad av LAS (Lagen om anställningsskydd), men vad som är väldigt viktigt att ha i åtanke är att familjemedlemmar undantas från anställningsskyddslagen. Anställda familjemedlemmar äger alltså enligt LAS 1 § 2 stycket inte rätt till vare sig uppsägningstid eller uppsägningslön och de kan även sägas upp utan saklig grund. En lag som dock fortfarande är giltigt är Semesterlagen där anställda medlemmar inte undantas och alltså efter anställningens upphörande har rätt till utbetald semesterersättning.

Anställer man en familjemedlem är det alltså extra viktigt att man skriver ett anställningsavtal utifrån båda parters synvinkel där villkor om lön och uppsägningstid tas upp. Även om ni har en bra relationen idag och inte kan föreställa er att ni någonsin skulle bli osams eller bryta upp måste man vara beredd på att alla relationer kan skära sig - ni kanske flyttar isär och varken kan eller vill arbeta tillsammans. Då är det för att undvika en tvist viktigt att allt finns reglerat i anställningsavtalet - på så vis riskerar ingen part att känna sig helt utelämnad. Det är bättre att arbeta förebyggande så att båda parter känner sig trygga och nöjda både under samarbetets gång som vid ett eventuellt upphörande. Tydlighet i avtalet kan leda till att eventuella framtida konflikter och rättsliga tvister kan undvikas och därmed även risker såsom ekonomisk förlust samt negativ publicitet.

Behöver du närmre rådgivning är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Vill du ha en offert på uppdraget?  Då är du välkommen att  kontakta undertecknad!

Bästa,

Josefine Hagström

CSO/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

josefine.hagstrom@virtualworksweden.com

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/josefine-hagstrom-b2649153/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.