Vem tar ansvar för Influencerbranschen?

Det är dags att Agencies & Företag börjar ta ansvar för Influencerbranschen

Influencerbranschen kräver mer transparens, partsöverskridande arbete och att uppfattas som jämbördiga parter vid avtalsförhandlingar. Den Kreativa Juristen vill tillsammans med representanter för Influencerbranschen skapa bättre förutsättningar, villkor och marknadsmässig ersättning för Influencers. Genom att berörda avtalsparter tillsammans utformar nationella riktlinjer och avtal kommer det partsöverskridande samarbetet säkerställa att allas intressen, rättigheter respektive skyldigheter tillvaratas. Det i sin tur kommer skapa bredare etablering och utveckling av självaste Influenceryrket. Det kommer underlätta för fler företag att vid behov anlita Influencers för företaget strategiskt viktiga marknadsföringskampanjer. Influenceryrket är här för att stanna, därför finns det behov och fördelar med att avtalsparter arbetar tillsammans, istället för på egen hand. 

Vi vet att köp av produkter & tjänster på nätet är numera mer regel än undantag, vi vet även att mycket, om inte all marknadsföring hos många företag sker uteslutande via sociala medier och genom samarbeten med Influencers. Det vi inte vet är ifall villkoren för Influencers har sin utgångspunkt i enlighet med den fria marknaden där tillgång och efterfrågan lever i symbios med varandra. Följer ersättning för deras tjänster en marknadsmässig utveckling? Vilket genomslag får företagens annonssamarbeten med Influencers jämfört med annonsering i en kvällstidning? Varför får inte Influencers explicita uppgifter kring procentfördelningen mellan de och deras Agencies som oftats förmedlar dessa uppdrag?  Det vi däremot vet i nuläget är att det finns en uppsjö med Agencies som förmedlar samarbeten mellan Influencers och företag, som önskar marknadsföra deras produkter & tjänster via Influencernas sociala medier kanaler. Men, finns det verkligen ett behov av en mellanhand som representerar Influencers och som tar en stor procentuell del av den ersättning  för samarbetet för att representera och förmedla uppdrag, och därmed även kostar företagen mer än om det hade funnits ett övergripande avtal gällandes för alla Influencers beroende av deras antal följare, samt den exponering och resultat företaget kan räkna med att få genom att anlita Influencers? På vilket sätt representerar dessa Agencies Influencers? Är det enbart genom att förmedla samarbeten och uppdrag, eller rör det sig även om en rådgivande roll och tillvaratagande av Influencernas rättigheter? Varför är det inte bättre att en intresseorganisation som Influencers of Sweden representerar Influencerbranschen och därmed utgör en central del vid upprättandet av avtal mellan Influencers och företag? 

Agencies och Företag måste bli bättre på att ha en öppnare dialog med representanter från Influencerbranschen, det förekommer ingen tydlig transperans och aktiv avtalsförhandling. Det må ha fungerat bra hittills med diffusa avtal upprättade per mail,  utan vare sig förbehåll för de immateriella rättigheterna, villkor för ersättning och vad som gäller vid eventuella tvister. Men, även om muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, och även om mailkonversationer innehåller ett tydligt anbud och accept, är det trots allt klokt att upprätta ett mer ingående formellt avtal enligt juridikens alla konster och regler. Det är med andra ord viktigt för inbördes parter att man fastställer vem, vad och hur gäller avtalet för?

Vi anser att det kan enklast uppnås för Influencerbranschen genom:

1) En öppen dialog mellan de berörda parter.

2) Upprättande av ett övergripande partsgemensamt avtal.

3) Utformandet av standardiserade avtalsmallar anpassade för branschen. 

Det är dags för samhället & näringslivet att omfamna Influenceryrket - därför brinner vi för att hjälpa Influencers! Har du frågor till oss? Vill du veta mer ingående om våra förslag på hur detta kan förverkligas? Är du själv en Influencer och i behov av juridisk rådgivning och förhandling?

Varmt välkomna att kontakta oss!

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.