Heads-Up Influencers - Att tänka på innan du skriver på ett uppdragsavtal

Vad bör du som Influencer tänka på innan du skriver på ett uppdragsavtal?

Det finns en del viktiga punkter att tänka på när du får en förfrågan om att flytta din blogg till en kommersiell plattform, eller då du ska byta plattform. Vi har i detta inlägg punktat upp fyra viktiga aspekter du bör ha i åtanke innan du skriver på avtalet, dessa punkter är av särskild vikt när det under uppdragstiden uppstår andra erbjudanden som kan innebära att flytta din blogg till en annan plattform.

1)      Det är viktigt att ha med villkoret om att nyttjanderätten av materialet på bloggen endast gäller under tiden för uppdraget.

2)      Förtydliga i avtalet att du förbehåller dig rätten till material som du tillför i bloggen under uppdragstiden, exempelvis text, bild, rörlig bild och dylikt. Det är viktigt att förtydliga att uppdragsgivaren endast har rätt att använda materialet under tiden för uppdraget samt i avtalade sammanhang. Förtydliga att uppdragsgivaren efter avtalets upphörande inte äger rätten att spara materialet i arkiv samt att återvända materialet i framtida sammanhang utan ditt tillstånd och godkännande..

3)      Du bör ha med villkoret om 301:an som innebär att vid eventuell framtida flytt av bloggen åtar sig uppdragsgivaren vid vite att omdirigera trafik på din blogg från deras plattform till den nya plattformen. Vidare bör du ha med att uppdragsgivaren vid avtalets upphörande ansvarar för att radera din Blogg och alla dithörande URL:s liksom hänvisningar till Bloggen från deras servrar. Genom förevarande avtalsvillkor undviker du risken med att förlora hundratusentals läsare och därmed intäkter.

4)        Sist, men absolut minst lika viktigt är att du får med i avtalet att aktuell uppdragsgivare inte äger rätt att överta självständiga samarbeten med tredje part och inte heller begränsa dig att ingå samarbeten med tredje part samt att eventuella begränsningar med tredje part endast gäller uppdragsgivarens direkta konkurrenter och under tiden för avtalet.

Hör gärna med oss innan du skriver på ett avtal, vi kan hjälpa dig med avtalsgranskning och förhandling. Vill du ha en offert på uppdraget? Vi tar ut en fast kostnad per uppdrag.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.