Undersökning Varumärkesrätt & Influencerbranschen

STATISTIK & JURIDIK

Som ett led i vårt arbete mot en mer jämlik & rättvis Influencerbransch - har vi valt att genomföra en undersökning som vänder sig till alla Influencers. professionella som microinfluencers, kravet är att man måste ha minst 10k följare på Instagram och att man lägger upp minst 1-2 reklaminlägg på instagram.

UNDERSÖKNINGEN

Vi har valt att göra en kort enkätundersökningen med totalt fem enkla faktafrågor som utgår ifrån Influencers Instagramkonton och deras följare där.

SYFTET

Syftet med undersökningen är att kunna använda resultatet som:

• underlag vid värdering av Influencers varumärken,

• ge Influencers mer vetenskaplig grund vid förhandlingar om reklamsamarbeten,

• underlag för Branschföreningar i deras lobbyarbete för en bättre & mer transparent bransch,

• förbättra kvaliten vid användandet av Influencer Marketing,

• underlätta för Företag (annonsörer) som använder sig av Influencer Marketing att sätta en mer realistisk marknadsbudget och fördela den utifrån det faktiska värdet,

• underlätta för Agenturer/Portaler vid framtida förhandlingar som mellanhand,

• erbjuda en juridisk & statistiskt validerad rapport som en del i min examensuppsats (Jur.kand) i Internationell Varumärkesrätt,

• använda metoden och resultatet i vårat fortsatta klientarbete för att underbygga våra juridiska argument.

NÄRMARE INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN

 • För att erhålla den vetenskapliga valideringen som vi är ute efter och för att vi faktiskt ska kunna göra något bra av det så behöver vi så många deltagare som möjligt, men minst 1100 individer.

 • Det skulle därför vara toppen om Du och dina Influencerkollegor vill delta i undersökningen.

 • Du som är svensk Influencer får gärna höra av dig till oss om Du vill vara med i undersökningen för en bättre & schystare Influencerbransch och för att få bättre koll på vad ditt varumärke är faktiskt värd.

          

  KONTAKT                                                       

  För närmare information & deltagarintresse är Du/Ni välkomna att kontakta oss på contact@virtualworksweden.com                    

LAGRING & BEHANDLING AV DATA

 • Vid deltagande i vår undersökning avidentifieras alla svar,

 • känsliga uppgifter raderas efter 30 dagar från att rapporten har sammanställts,

 • du kan alltid välja att dra dig ur undersökningen och därmed kommer heller inte dina uppgifter att behandlas och istället kommer de att raderas,

 • du har när som helst rätt att begära ut de uppgifter som vi har om dig,

 • utförlig personuppgifts- & samtyckespolicy erhålles innan Du påbörjar undersökningen. Du kan även se vår befintliga personuppgiftspolicy längst ner i aktuellt blogginlägg.

TIDSASPEKTEN & TACK

 • Då undersökningen är tidskänslig skulle vi uppskatta om Du vid intresse av att deltaga i vår undersökning kontaktar oss helst före men absolut senast den 30 November.

 • Vi är otroligt tacksamma för Ditt stöd, engagemang & deltagande och har Du några som helst frågor om själva undersökningen eller om Du/Ni är intresserade av att ta del av rapporten när den är sammanställd går det bra att kontakta oss antingen i våra sociala medier kanaler eller per mail.

Tack för förtroendet och Din tid!

Bästa,

Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.

Personuppgiftspolicy Den Kreativa Juristen

Gällande från 2018-05-25

Den Kreativa Juristen, hädanefter DKJ, är en digital juridisk byrå inriktad mot Influencerbranschen och därmed förenliga yrken. DKJ drivs av Virtual Work Sweden AB med org. nr. 559148-9769. Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning – GDPR. DKJ har med anledning av denna tagit fram detta dokument med vår personuppgiftspolicy. Vi värdesätter våra klienter och deras integritet högt, genom att du använder dig av våra tjänster accepterar du denna dataskyddspolicy samt att vi kommunicerar via elektroniska kommunikationskanaler. Med personuppgift avser vi uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person såsom namn och kontaktuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Under tiden det föreligger en klient-/ samarbetsrelation mellan dig och DKJ sparar vi dina kontakt-, namn- samt adressuppgifter. Vi samlar inte in några personuppgifter som du inte själv aktivt delar med oss. Dina personuppgifter används inte till något som inte rör dit specifika ärende hos oss.

Vilka kan vi dela vi dina personuppgifter med?

Det är viktigt för dig som klient att veta är att DKJ aldrig delar dina personuppgifter med någon utomstående. De enda som kan komma att ta del av personuppgifter är aktuell motpart i specifikt ärende.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som en klient-/ eller samarbetsrelation föreligger. När denna relation är avslutat har vi heller ingen användning för personuppgifterna som då borttages från våra molntjänster. De uppgifter som behöver sparas på grund av bokföringslagen måste vi dock spara en längre tid.

Hur skyddas dina uppgifter?

DKJ skyddar dina personuppgifter både genom tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas för att förhindra obehörig åtkomst till information.

Var behandlas dina personuppgifter?

All din data behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har även rätt att begära ändring, komplettering samt borttagning av uppgifter som rör dig. Alla begärande ska ske skriftligen till oss via email.

 Cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra och förenkla ditt besök samt för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är mycket vanliga på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den enhet som används för att besöka webbplatserna. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information.

 Kontaktuppgifter

Om du har synpunkter eller frågor om vår personuppgiftspolicy eller hur vi arbetar med dataskydd är du varmt välkommen att kontakta oss på contact@virtualworksweden.com.