En 4-dagarsarbetsvecka - vad krävs?

I början av veckan hade vi en omröstning i våra stories hur våra följare ställer sig till frågan om att införa en 4-dagars arbetsvecka inom ramen för en heltidsanställning. Den övervägande majoriteten röstade ja - vilket egentligen inte kom som någon större överraskning.

Vi lever i ett digitaliserat samhälle och det krävs förändringsarbete på arbetsplatser runt om i landet, inte mindre att kunna erbjuda medarbetare möjlighet till mer flexibilitet både avseende arbetstider men även arbetsplats.  En 4-dagars arbetsvecka inom ramen för en heltidsanställning är i led med mål att uppnå och främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa bland medarbetare

En 4-dagars arbetsvecka ger medarbetare möjlighet att få utrymme för den egna kompetensutvecklingen och motivationen inom ramen för sina arbetsuppgifter. Medarbetare som får möjlighet att vidareutvecklas och bestämma över sin arbetstid och plats stannar oftast kvar hos arbetsgivaren då tryggheten i en anställning i kombination med frihet och möjlighet till vidareutveckling tenderar att bidra till ömsesidig positiv bekräftelse och starkare lojalitet gentemot arbetsgivare.

Det saknas dessvärre lagstiftning inom ramen för sakfrågan - därför ligger det yttersta ansvaret på vår framtida regering att tillsammans med arbetsmarknadsparter genomföra en grundlig utredning i sakfrågan. Utredningen ska utgöra en grund för att reformera berörd lagstiftning. Det här är ett långsiktigt arbete och berör gränsöverskridande områden med en enorm komplexitet. Det är ett flertal lagar som måste reformeras, allt ifrån Lag om anställningsskydd (LAS) & Arbetsmiljölagen (AML)  till socialförsäkringssystemet som berör föräldrapenning, sjukförsäkring och pension och det går inte att undkomma att frågorna är politiserade Men frågan måste belysas, uppmärksammas och både arbetsgivare respektive arbetstagare måste våga ställa dessa krav på våra politiker.

Bästa,
Essie Majkowitz

CEO/ Founder/ Partner of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.