När förövaren blir ett brottsoffer

I vågen av Metoo-rörelsen har många starka kvinnor & tjejer vågat träda fram för att berätta det de själva har varit med om. Offentliga män, män med makt har en efter en avslöjats och polisanmälts, när en av männen blev friad, valde han istället att polisanmäla kvinnan för förtal.

Den här tappra kvinnan som vågade ta fighten, samma kvinna som har kämpat för att dagens Samtyckeslag röstades igenom i Sveriges Riksdag, har valt att gå ut med sin förövares identitet i syfte att varna och uppmärksamma andra kvinnor. Vad har hänt? Jo, hennes förövare har polisanmält henne för förtal.  Media å andra sidan, som har valt att publicera hennes berättelser och texter, är grundlagsskyddad av Tryckfrihetsförordningen och går därmed fria. 

När förövare blir brottsoffer

Brottsbalkens 5 kapitel handlar om ärekränkning, där förtal ingår. Det står att om "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter." Är brottet grovt kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst två år.

Förtal berör situationer där gärningsmannen (dvs. i vårt fall det egentliga brottsoffret) uttalar sig nedsättande om brottsoffret eller på annat sätt ser till så att kränkande uppgifter och rykten om brottsoffret sprids, på ett sätt som är ägnat att få andra att förakta brottsoffret. Att notera är att som grundprincip spelar det ingen roll ifall de saker som gärningsmannen hävdat angående brottsoffret är sanna eller inte; man kan alltså komma att dömas för förtal oavsett om exempelvis ett rykte som man spridit om en viss person är sant eller inte. 

Med andra ord, en erkänd kvinnokämpe med rättspatos, som valt att gå ut med sin berättelse och förövarens identitet, i syfte att varna andra kvinnor och få upprättelse för det brott hon själv har blivit utsatt för, blir istället åtalad för förtal och utfryst av traditionell media, samtidigt som manliga förövare vistas på bästa sändningstid i svensk tv. Då är det något som är skevt i dagens rättssamhälle. Beviskravet för en fällande dom vid våldtäkt liksom i andra brottmål ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått det aktuella brottet, åklagaren måste lägga fram tillräcklig bevisning och utredning för att det inte ska föreligga några tveksamheter om den tilltalades skuld. Hennes förövare blev friad, då åklagaren inte kunnat lägga fram tillräckligt med bevisning.  Hon och tusentals andra kvinnor får aldrig någon som helst upprättelse, förutsatt att de ens vågar anmäla.. 

På riktigt?

Det finns dock vissa undantag från bestämmelsen om förtal, då sanningshalten i eventuella påståenden är av vikt. Om någon faktiskt har utfört de ovan nämnda handlingarna (det vill säga pekat ut en person som kriminell etc, men gjorde detta på grund av att hen var skyldig att uttala sig eller om det av annan anledning var berättigat att lämna de uppgifter som framförts, kan ansvar för förtal undvikas. För att detta undantag skall kunna tillämpas krävs att de uppgifter som lämnats var sanna, eller att det åtminstone fanns skälig grund för uppgifterna.

I allmänhet kan en person som endast uttalar sig på grund av en skyldighet inte anses fälla uttalanden i syfte att utsätta personen för andras missaktning eftersom syftet istället är att uppfylla sina tjänsteskyldigheter. 

Vad gäller då?

Det är oerhört svårt att spekulera kring domstolens resonemang i aktuellt mål. Det man kan hoppas på är att domstolens bedömning sker i ljuset av dagens beviljade Samtyckeslag. Bevisningen i brottmålet må inte ha räckt till, men det riktiga brottsoffret förtjänar upprättelse då hen vågade offentligt framföra sin berättelse och ge en röst till tusentals andra offer som blivit utsatta men aldrig vågat anmäla. 

Förtal i teknisk mening är tillåtet under två förutsättningar; det första är om uppgiften är sann eller om det finns anledning att tro att den är sann, att bevisa det ligger på den anklagande. Det andra är det allmänna intresset som vägs mot rätten till integritet och mot ryktesspridning.

Samtyckeslag

Enligt Samtyckeslagen som träder i kraft den 1 juli i år krävs det alltid ett samtycke vid sexuellt umgänge, om samtycke saknas men bevisningen inte räcker till för en fällande dom, ska det inte drabba brottsoffret ännu en gång genom en fällande dom med anledning av förtal.

När lagstiftningen inte räcker till, är det viktigt att uppmana brottsoffer till att fortsätta våga anmäla och våga dela med sig av sin berättelse.

Slutligen ska det även noteras att kvinnan som valde att gå ut med förövarens identitet, är själv en aktiv och känd debattör i sak som kämpar för kvinnors rättigheter och den absoluta rätten till våra kroppar. När hon valde genom en altruistisk uppoffring gå ut med förövarens namn med medvetenhet om risk för åtal, var inte syftet att misskreditera honom, utan för att belysa den utbredda våldtäktskulturen i samhället och bristerna i landets rättssystem vars syfte är att skipa rättvisa.

Hur rättvist blir det ifall samma kvinna döms till förtal alternativt grovt förtal? Vilka signaler sänder vi till förövare? När förövaren blir ett brottsoffer och vi låter det ske, på bekostnad av alla kvinnors rätt till upprättelse för de brott dem har blivit utsatta för.

Glöm inte!

Anmäl alltid & glöm inte att du aldrig är skyldig! Din kropp är din kropp, din rätt att säga nej är och förblir just DIN, och inte förövarens att bestämma över. Samtycke krävs, det är inte en tolkningsfråga!

Har du drabbats av ett brott och behöver hjälp & stöd före, under och efter rättsprocessens gång, tveka inte att höra av dig till oss. Vi ställer upp, oavsett när och var i landet du befinner dig! Om du bara vill prata, kan du alltid ringa oss på 08-519 728 12.

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.