Vill du söka patent för din uppfinning?

I dagens samhälle, finns det både behov och efterfråga för nya tekniker för att lösa olika problem och komplettera samt förbättra redan existerande tekniska åtgärder. Du kanske är en av de som har kommit på en lösning till ett problem och funderar på att ansöka om patent på din uppfinning? Om du vill veta mer, läsa vidare i inlägget...

Du som vill ansöka om patent för en uppfinning du har gjort, hittar kraven  för en ansökan i 8 § Patentlagen (1967:837) (PL), samt närmare föreskrifter i Patentbestämmelserna (Ptg), du kan även gå in på Patentregistreringsverkets (PRV) hemsida för närmare information. En ansökan om svensk patent skickas till paten- och registreringsverket, 7 § PL.

Nedan kan du läsa dem fyra centrala stegen i en patentansökan, ansökan kan antingen skickas in skriftligt eller elektroniskt:

1) Inledningsvis bör man göra en tydlig beskrivning av uppfinningen. Vad är din uppfinning till? Vad ska den lösa för problem? Hur ser dagens teknik ut? Hur kan du med hjälp av din uppfinning utveckla det aktuella teknikområdet? Den beskrivande, verbala ansökan 52 § 1 st. p. 2 PL  tillsammans med detaljerade ritningar över din uppfinning ska sedan skickas till PRV, 8 § 2 st. PL. 

2) Närmare uppgifter om vad som ska skyddas genom sökt patent - det så kallade patentkravet, 8 § 1 och 2 st. PL. Det här är en väsentlig del i din ansökan, då skyddsomfånget för aktuellt patent avgörs av patentkravet, 39 § PL. I din patentansökan kan du ange flera patentkrav, varav ett huvudkrav och flera underkrav, 15-16 §§ Pkg. 

En patentansökan får inte innehålla två eller fler uppfinningar som är oberoende varandra, 10 § PL.

3) Din patentansökan ska även innehålla ett sammandrag av ovanstående p. 1 och 2, 8 § 3 st. PL. Sammandraget ska vara kort och endast innehålla det som redan har framkommit.

4) Slutligen ska du ha med uppfinnaren i ansökan, med andra ord dig själv. Du måste även betala in en ansökningsavgift i samband med inlämnad ansökan, du kan även komma att behöva betala in årsavgifter så länge handläggningen av din ansökan pågår, 8 § 5 st. PL och 45-47 §§ Pkg.

En patentansökan är oftast väldigt tidskrävande och kostsamt, varför vi rekommenderar att man redan från början tar in juridisk expertis för att minimera riskerna för en utdragen process. Vi skulle inte rekommendera att man gör en ansökan själv, då det krävs en hel del detaljer och förberedelse innan du skickar in en ansökan.

Om du vill veta mer om patent och hur och var du ska vända dig, är du välkommen att kontakta oss för närmare konsultation. Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med jurister inom aktuellt område för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.