Psykisk ohälsa & vikten av flexibilitet

Kreativitet & Psykisk ohälsa

När forskaren och överläkaren i psykiatri dr Simon Kyaga publicerade sin forskningsstudie om att kreativitet korrelerar med bipolaritet, och troligtvis med övriga psykiska sjukdomar, fick studien enorm uppmärksamhet i media och hos allmänheten, och det med all rätt. Psykisk ohälsa är ett av landets största folkhälsoproblem. Människor med eller utan diagnoser är oftast väldigt bra på att dölja sjukdomen pga stigmatisering och den dagen då den blir påtaglig är det oftast för sent. Istället väljer arbetstagaren att sjukanmäla sig lite i tid och otid, oförståelsen och frustrationen från arbetsgivarens håll och kollegor varför denne plötsligt drar sig undan, mindre glad, mindre motiverad i kombination med olusten att vistas på arbetsplatsen med övriga tillsynes käcka, tillfixade kollegor skapar en enorm motsättning mellan arbetstagarens aktuella tillstånd och den potential hen innehar  Därför bör arbetsgivare arbeta förebyggande mot att låta psykisk ohälsa definiera de anställda och deras potential. Det bör istället finnas välfungerande verktyg och metoder som kan sättas in när den dagen kommer.

Arbetsgivare och HR-personal måste tillsammans arbeta för en öppen dialog med de anställda kring psykisk ohälsa, helst ska dialogen och den raka kommunikationen inledas redan i samband med arbetsintervjuer. Psykisk ohälsa är inget att skämmas för, den är bara inte lika synlig som fysiska sjukdomar därför har den heller inte tagit lika mycket plats i det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats, fram tills idag. Psykisk ohälsa är, likt abstrakt konst, svår att ta på med oändliga tolkningar. Enligt ovannämnd studie kan personer som lider av psykisk ohälsa, periodvis te sig omänskligt ambitiösa och har en enorm kreativitet samt drivkraft inom sig som de kan få utlopp för i sin anställning.

Vi vill därför se en ändring på arbetsplatserna runt om i landet oavsett bransch och oavsett storlek, en öppen dialog, kontinuerlig utbildning inom ämnet för chefer och personalansvariga liksom de anställda, möjlighet till mer omfattande flexibilitet kring arbetstider samt möjligheten att arbeta hemifrån. Arbetsgivare har ett långtgående arbetsmiljöansvar, varför man bör redan idag sätta sig ner och omprioritera den nuvarande arbetsmiljön och anpassa den utifrån de behov som finns i dagens samhälle. Någon med  autism kan exempelvis vara en otroligt bra programmerare men inte lika bra på sociala kontakter, kanske kan hen ges möjligheten att genom all nödvändig utrustning sitta hemma och arbeta, därför kommer hen med största sannolikhet att göra ett minst lika bra arbete om inte bättre, samtidigt som arbetsgivaren undviker att gå miste om kompetens och riskera nya, dyra rekryteringskostnader. En annan med bipolär sjukdom, kan periodvis prestera dubbelt så mycket än ett team på fem personer, men när ångesten och depressionen slår in, behöver hen möjlighet att dra sig undan, under viss tid ges möjlighet att enbart arbeta hemifrån och inte behöva ha kontakt med kunder/klienter, inte heller bli ifrågasatt och misstänkliggjord av arbetsgivaren och kollegor, utan ges det utrymme som krävs för en återhämtning.

Vi har konstaterat att det finns behov liksom föreslagit åtgärder, men frågan kvarstår hur och om varje företag är villiga att göra dem förändringarna? Det kräver nämligen tid, pengar och kunskap att anpassa företagets förutsättningar utifrån våra föreslagna åtgärder. Men det absolut viktigaste är att inställningen till psykisk ohälsa måste förändras och den inställningen bör börja redan idag i samband med den där arbetsintervjun du ska hålla, eller i samtalet med den anställde som har utan förvarning plötsligt varit hemma sjuk till och från de senaste månaderna.

Slutligen vill vi påminna om att du som arbetsgivare aldrig får prioritera bort ditt arbetsmiljöansvar, en god och hälsosam arbetsmiljö, anpassad utifrån de anställdas behov skapar bättre förutsättningar för företaget att nå de uppsatta verksamhetsmålen. De arbetstagare som känner sig accepterade, förstådda och sedda kommer även fortsättningsvis att vara lojala, ärliga och motiverade trots deras toppar och dalar.

Bästa,

Essie Majkowitz,

Senior Law Student/ CEO/ Partner & Founder of Den Kreativa Juristen/ Virtual Work Sweden AB

Tel.nr 08 - 519 728 12

https://www.linkedin.com/in/essie/

contact@virtualworksweden.com

www.denkreativajuristen.com

instagram.com/denkreativajuristen