Skatterätt - vad gäller vid sponsring?

För ett företag som vill marknadsföra en produkt mot en viss målgrupp kan ett alternativ vara att vända sig till en Influencer genom sponsring. Sponsorer vill oftast förbättra sin goodwill och renommé, men till skillnad mot vad många tror är detta inte en avdragsbar kostnad för företaget. Det hjälps inte att sponsringen kan antas resultera i förbättrad goodwill/branding för sponsorn. Det krävs också motprestationer uppgående till minst samma värde som bidraget för att ett avdrag ska medges. I den utsträckning dessa motprestationer inte objektivt kan sägas ha ett värde som motsvarar bidraget, föreligger en icke avdragsgill gåva från sponsorn. Bolag som bidrar med sponsring måste därför dokumentera allting, och försöka mäta det faktiska värdet av effekten vid ett bidrag. Man får bara avdrag för sånt man faktiskt får tillbaka.

Om det inte finns några direkta eller indirekta motprestationer, kan inte heller sponsorn få avdrag på omkostnader i samband med sponsringen. Bidrag ses vara en gåva och därmed inte avdragsgill. Så vad innebär då Direkta och Indirekta motprestationer?

Direkta Motprestationer – något konkret, mätbart, fysiskt. Exempelvis direkt exponering i en av Influencers kanaler till samma värde av bidraget. Hänsyn bör tas till inte bara till direkta tjänster, exemplevis exponering av reklam som mottagaren står för enligt ett med sponsorn träffat avtal, utan också till tjänster som mer indirekt sponsorn får tillbaka.

Indirekta Motprestationer – kan föreligga om det finns en koppling mellan sponsorns verksamhet och mottagarens. Avdrag gäller då endast för det faktiska marknadsvärdet av motprestationen.

Vad gäller för dig som Influencer och mottagaren av sponsring?

Influencers som driver företag och blir sponsrade ska beskattas för det i sin näringsverksamhet. Även Influencers som inte driver företag utan driver sina kanaler på hobbynivå ska ta upp inkomsterna i sin inkomstdeklaration. Glöm inte att även marknadsvärdet på eventuella produkter du blivit sponsrad med ska beskattas!

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.