Marknadsrätt - Hur bör reklaminlägg i sociala medier markeras?

Är du en Influencer? Hur bör du markera reklaminlägg i dina sociala medier kanaler?

Som Influencer har du arbetat hårt för att skapa dig ett värdefullt varumärke. Ditt varumärke attraherar många företag som önskar nå ut till specifika målgrupper. Genom att göra reklam i dina sociala medier kanaler når bolag ut till en oändlig massa potentiella konsumenter. Reklam i sociala medier är för företag tidseffektivt, lönsamt och billigt jämförelsevis med obsoleta traditionella marknadsföringskanaler.

Naturligtvis kan du i egenskap av konsument och privatperson tipsa dina följare om produkter eller tjänster som du använder och vill rekommendera, men vidta en försiktighetsåtgärd och gardera dig mot missförstånd. Skiljelinjen mellan ett redaktionellt inlägg  (ett inlägg om en produkt eller tjänst som inte har grund i ett samarbete eller sponsring) respektive reklaminlägg är långt ifrån tydliga.

Du som Influencer bör lägga på minnet tre enkla steg:

1) Tydlig markering

2) Identifiering

3) Sändarangivelse

Så vad menas egentligen med ovannämnda 3-stegsmetoden?

1) Markering:

- Sätt en tydlig rubrik ovanför inlägget, rubriken bör innehålla information om: 
- Att inlägget är ett samarbete

- Företaget samarbetet berör

- Om det är ett betalt samarbete eller ej

2) Identifiering:

Gör det tydligt för dina följare att det rör sig om ett reklaminlägg, du kan inte utgå ifrån att de förstår det. Krav på identifiering återfinns i 9 § första meningen Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080486.htm

3) Sändarangivelse

Var tydlig med att ange företaget som står bakom den faktiska marknadsföringen i reklaminlägget. Kravet på sändarangivelse återfinns i 9 § andra stycket andra meningen MFL.

Kom ihåg

Du är ditt varumärke, och att ditt varumärke är ditt levebröd varför dina reklaminlägg bör följa lagen i allmänhet och god marknadsföringssed i synnerhet. Du bör göra ditt yttersta för att undvika KO-anmälningar. Rättsliga tvister kan förebyggas genom att konsultera en jurist. Vi erbjuder juridisk rådgivning och avtalsmallar till dig som är Influencer. Har du frågor kring reklaminlägg eller kring samarbetsavtal? Har du funderingar kring rättigheterna i ett inlägg, till exempel vem äger vad av dina foton du tagit och texten du utformat? Hur länge har företaget rätt att använda sig av ert samarbete och i vilken utsträckning? Det och mycket mer bör vara reglerat i ert avtal och väl värt att ha koll på.

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga vid användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.