Upphovsrätt

Idag sprids bilder väldigt fort världen över via internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Gemene mans vardagsbilder blandas med professionella i ett aldrig sinande flöde. Därför är det en god idé att vidta försiktighet vid spridning av andras bilder. Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande såsom musik, film, litteratur och fotografi. Det upphovsrättsliga skyddet är inget man behöver ansöka om utan uppstår automatiskt när ett verk kommer till, exempelvis genom att du postar en bild på sociala medier. Förutsättningen för att upphovsrätten ska gälla är att verket ska anses vara tillräckligt originell, en bedömningsfråga som kan vara lite svår att avgöra. Upphovsrätten är en ideell rätt vilket innebär att vid användande av någon annans verk ska rättighetsinnehavaren namnges samt helst ha tillfrågats om tillåtelse. 

Så vad kan man då göra om man upptäcker att någon olovligen använt sig av ens verk? Om någon har använt sig av din bild utan tillåtelse kan man kontakta personen i fråga med uppmaning om att hen ska ta bort bilden, man kan även begära ersättning med anledning av det olovliga användandet och eller utebliven namnangivelse. Vi kan hjälpa dig med att upprätta ett Notice of Infringement för att du ska kunna få ersättning för intrånget, du beställer det enkelt via vår avtalsbank. Om du har frågor eller behöver rådgivning är du välkomna att höra av dig på 08-519 728 12, de första 15 minuterna är alltid kostnadsfria!

Det kan vara bra att veta att upphovsrätten uppkommer i många länder samtidigt och inte bara i Sverige, exempelvis ska en medborgare i ett EES land alltid behandlas som om han vore svensk medborgare enligt den Internationella Upphovsrättsförodningen (§1). Det vill säga att om du anser att en medborgare eller juridisk person med säte i ett annat EES land olovligen använt sig av ett av dina verk så ska svensk lag gälla och du kan ha rätt till ersättning om kraven för upphovsrätten uppfylls.  

Disclaimer: Den Kreativa Juristen & Virtual Work Sweden AB kan inte hållas ansvariga användning av ovanstående information. Behöver du hjälp med att vidta åtgärder gällande liknande situationer, rekommenderar vi att ni antingen tar kontakt med oss eller annan juridisk byrå.